Jawaharlal Nehru Technological University Kakinada

Examination Results

Result of II B.Tech [R13,R10,R07,R05] I Semester Supplementary Examinations May-2016

JNTUK RESULTS